Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vår miljö såväl invändigt som utvändigt.

Vi ska tillämpa de lagstiftningar och de föreskrifter som berör vår verksamhet.

Vi ska arbeta aktivt och förebyggande för att förbättra vår miljö, på så sätt arbetar vi också för en hållbar utveckling för oss och kommande generation.

Vi ska aktivt jobba för att minska bränsleförbrukningen i kunders fordon genom att informera bilägaren att en välservad bil spar både bränsle, miljö och plånbok

Vart tar bilens utbytta delar vägen?

Som producent av avfall lägger vi mycket vikt på att se till så att inget hamnar i naturen.

Uttjänt motorolja, gamla bilbatterier och rostiga avgassystem förstör vår miljö, därför känner vi stort ansvar att det tas om hand på rätt sätt.

Vi har avtal med bl.a. Ragnsells som ser till att farligt avfall hamnar på rätt plats. Vi sorterar metall, oljefilter, bränslefilter, elektronik, sprayflaskor, batterier mm så att vi, våra barn, du och andra människor kan fortsätta ta del av en frisk miljö.

Det är viktigt för oss.

Så när du lämnar bilen hos oss kan du vara säker på att avfallet hamnar på rätt plats.