Om företaget

Bilverkstan startades av Rydösonen Albin Thorsson år 1927.
Denna drev han fram till 1972 då han överlät bensin o verkstad till Torups Bensin o Service AB.
1981 köpte Rolf Persson, som drev bensin o verkstaden fram till 2004 då vi tog över.
Bensinförsäljningen upphörde 1990.

Januari 2005 startade vi våran verksamhet på 2 personer för att efter snabb tillväxt renovera kundmottagning o verkstad år 2008.
2011 byggdes verkstan till med ca 175 m2, med full takhöjd, och personalen utökades till dagens 5 st.

Patrik & Roger, nuvarande ägare.